Benquerencia  

Paginas Emigracion

Os emigrantes de Benquerencia

Se botamos unha ollada ó noso pasado, podemos observar que o século XX da terra galega está marcado por unha intensa emigración, sendo América Latina o  destino preferido polos que se arriscaban a deixa-los seus fogares na búsqueda dunha vida mellor.  Foi a partir da metade do século XIX, ata a Primeira Guerra Mundial (1914), cando se sumaron máis efectivos a esta aventura transoceánica; no período de entreguerras observouse un descenso, que se recuperou entre 1950 e 1960, ano no cal o éxodo ultramarino decaeu por entrar en competencia coa emigración a Europa. Actualmente, mantéñense cifras moi baixas e predominan os retornos, sobre todo de xubilados que por morriña desexan volver ás súas orixes.

De entre todos os destinos americanos, Arxentina e Cuba foron dúas importantes receptoras de emigrantes galegos, algúns deles veciños de Benquerencia. E precisamente a eles,, ós “cubanos de Benquerencia”, é a quen se lles pretende honrar unha homenaxe con este artigo. Vai por eles:

Benquerencia Marzo de 2005

Tamara


¿ Por que esta Página?

Desde siempre sentí el interés por los temas de la emigración, posiblemente influenciado por las conversaciones que se mantenían entre mi familia con respecto a los que se fueron en su día a buscar fortuna a otras tierras y que yo personalmente solo llegue a conocer a dos de ellos.

Pero fue cuando yo personalmente me vi lejos de mi pueblo , cuando sentí la necesidad de hacer algo por mi tierra aunque sea desde otro sitio. Y fue en Zaragoza participando en varias Juntas Directivas del Centro Gallego, desde donde aporte lo que pude, haciendo que la cultura gallega se propagara por las orillas de Ebro, para disfrute de todos, Gallegos y Aragoneses.

Ahí empecé creando la primera pagina Web del Centro y después de desvincularme de la Junta del Centro, inicie el proyecto de www.carreiras,org para dar a conocer al mundo Benquerencia y el municipio de Barreiros, que desde el año 2002 esta en Internet.

El apartado  de la emigración lo inicie con temas generales y con las actividades del Centro Gallego, pero siempre con la mente puesta en el enfoque que desde el principio yo le quería dar, que es este que ahora estoy dando a conocer dedicado a nuestros emigrantes, a los de San Pedro.

Este trabajo me  resultaría imposible de realizar si no es por la entusiasta colaboración de Manolo de Cadramón, y Tamara del Restaurante Rías Altas, que están realizando un importantísimo trabajo de investigación que es vital para el buen fin de este proyecto que nuestros emigrantes se lo tiene bien merecido.

Por supuesto nuestro agradecimiento a los vecinos de San Pedro por su inestimable colaboración en la aportación de toda la documentación que aquí se ofrece a nuestros visitantes.

Muchas gracias a todos

Zaragoza 10 de Abril de 2005

Alvaro Vizoso Vazquez

¿ Por que esta Páxina?

Dende sempre sentín o interese polos temas da emigración, posiblemente influenciado polas conversacións que se mantiñan entre a miña familia con respecto aos que se foron no seu día a buscar fortuna a outras terras e que eu persoalmente só chegue a coñecer dous deles.

Pero foi cando eu persoalmente me vi lonxe do meu
pobo, cando sentín a necesidade de facer algo pola miña terra aínda que sexa dende outro sitio. E foi en Zaragoza participando en varias Xuntas Directivas do Centro Galego, dende onde achega o que puiden, facendo que a cultura galega se propagase polas beiras de Ebro, para desfrute de todos, Galegos e Aragoneses.

Aí empecei creando a primeira paxina
Web do Centro e despois de desvincularme da Xunta do Centro, inicie o proxecto de www.carreiras,org para dar a coñecer ao mundo Benquerencia e o municipio de Barreiros, que dende o ano 2002 esta en Internet.

O apartado da emigración inícieo con temas xerais e coas actividades do Centro Galego, pero sempre coa mente posta no enfoque que dende o principio eu lle quería dar, que é este que agora estou a dar a coñecer dedicado os nosos emigrantes, aos de
San Pedro.

Este traballo resultaríame imposible de realizar se non é pola entusiasta colaboración de
Manolo de Cadramón, e Tamara do Restaurante Rías Altas, que están a realizar un importantísimo traballo de investigación que é vital para o bo fin deste proxecto que os nosos emigrantes tenllelo ben merecido.

Por suposto o noso agradecemento aos veciños de
San Pedro pola súa inestimable colaboración na achega de toda a documentación que aquí se ofrece aos nosos visitantes.

Moitas grazas a todos

Zaragoza 10 de Abril de 2005

Alvaro Vizoso Vazquez

 

 

Retotono a portada  Paginas de Emigracion

 

O  Canteiro, unha das reliquias que forman parte do patrimonio arquitectónico de Benquerencia, levouse a cabo gracias á contribución económica dalgúns dos veciños afortunados na experiencia da emigración. A eles: gracias.


Participacion

En la puesta en marcha de este proyecto, han intervenido las siguientes personas:

 

Tamara Rubiños Varela

Trabajo de campo, redacción y digitalización del material obtenido.

 

Manuel Otero Mendez:

 

Trabajo de campo.

 

Alvaro Vizoso Vazquez:

 

Diseño y montaje Web

 © Álvaro Vizoso Vázquez         San Pedro de Benquerencia ( Lugo )